Baneklargøring

Hvert år skal banerne klargøres til sæsonen.

Det gøres af medlemmerne selv hvor vi mødes et par gange inden standerhejsningen. 

Samling og opsætning af nyt skur til opbevaring af redskaber og trillebør

Vedligeholdelse af banerne

Vedligeholdelse af tennisanlægget er et fælles anliggende med nogle få fælles arbejdsdage gennem sæsonen. Derudover er tennisanlægget opdelt i områder til små selvkørende grupper, som løbende sørger for at holde ukrudt nede og banerne spilleklare.

Det er naturligvis på frivillig basis, hvor man kan tilmelde sig til at hjælpe på holdtilmelding - se banevedligehold. De små selvkørende grupper er fordelt på forskellige områder af baneanlægget og grupperne aftaler selv tidspunkter arbejdsindsatsen.