Bestyrelse

Dorte Steen
Formand

Tlf. 20194297

Elsebeth Søndergaard
Næstformand

Tlf. 22649896

Jane Valdgaard Christensen
Bestyrelsesmedlem

Tlf. 23701892

Preben hald
Bestyrelsesmedlem